какви видове клетки биха имали повече митохондрии от другите

Какви видове клетки биха имали повече митохондрии от другите?

Какви видове клетки биха имали повече митохондрии от другите? Мускулните клетки има повече митохондрии от другите.

Кой тип клетки биха имали повече митохондрии и защо?

Мускулни клетки са свързани с голям брой митохондрии, тъй като те изискват повече АТФ (енергия), за да функционират, отколкото други клетки. Те се нуждаят от това поради честото им свиване и отпускане, което изисква повече АТФ от средните клетки.

Кой тип клетки най-вероятно ще има най-много митохондрии?

Обикновено се смята, че клетките, които имат най-много митохондрии в тях, са мускулните клетки.

Защо по-големите клетки се нуждаят от повече митохондрии?

Защо големите клетки се нуждаят от повече митохондрии? Нуждаете се от повече енергия. Митохондриите са място за клетъчно дишане. Повече митохондрии = повече произведен АТФ.

Кои клетки имат най-малко митохондрии?

Броят на митохондриите на клетка варира в широки граници – например при хората еритроцитите (червените кръвни клетки) не съдържат никакви митохондрии, докато чернодробните клетки и мускулните клетки могат да съдържат стотици или дори хиляди. Единственият еукариотен организъм, за който е известно, че няма митохондрии вида oxymonad Monocercomonoides.

Вижте също какво е бодхи

Кои клетки ще съдържат най-много митохондриални тестове?

Какъв тип клетка е вероятно да има най-много митохондрии? Клетки, които трябва да извършват голямо количество работа, като напр мускулни клетки в сърцето и краката, мастни клетки и чернодробни клетки.

Кой тип клетка е вероятно да има най-много митохондриален тест?

Термини в този набор (18) Кой тип клетка е вероятно да има най-много митохондрии? Мускулни клетки в краката на маратонец.

Кои клетки биха съдържали повече митохондрии, кожа или мускул?

От мускулни клетки са необходими за движението на организма, те ще имат повече митохондрии, отколкото кожни клетки.

Защо някои клетки имат повече митохондрии от други?

Някои различни клетки имат различно количество митохондрии защото се нуждаят от повече енергия. Така например, мускулът има много митохондрии, черният дроб също, бъбреците също и до известна степен мозъкът, който живее от енергията, която тези митохондрии произвеждат.

Как някои клетки имат повече митохондрии?

Логично, митохондриите се размножават, когато енергийните нужди на клетката се увеличават. Следователно, гладните за енергия клетки имат повече митохондрии от клетките с по-ниски енергийни нужди. Например, многократното стимулиране на мускулна клетка ще стимулира производството на повече митохондрии в тази клетка, за да бъде в крак с търсенето на енергия.

Може ли една клетка да има повече от една митохондрия?

Митохондриите се намират във всички телесни клетки, с изключение на няколко. Обикновено в една клетка има множество митохондрии, в зависимост от функцията на този тип клетка. Митохондриите са разположени в цитоплазмата на клетките заедно с други органели на клетката.

Коя част от неврона съдържа повече митохондрии?

аксон Може да е мястото на разклоняване на аксона, мястото на синаптични контакти или може да бъде покрито с различни глиални процеси. Аксонът във възловата област обикновено съдържа концентрации от органели, особено митохондрии.

Имат ли лимфоцитите много митохондрии?

Въпреки че имат само малко количество цитоплазма в сравнение с други клетки, всеки лимфоцит има достатъчно цитоплазмени органели (малки функционални единици като митохондриите, ендоплазмения ретикулум и апарат на Голджи), за да поддържат клетката жива.

Колко вида митохондрии има във всяка клетка?

Митохондриите варират по брой и местоположение в зависимост от типа клетка. Един митохондрия често се среща в едноклетъчните организми, докато човешките чернодробни клетки имат около 1000-2000 митохондрии на клетка, съставляващи 1/5 от обема на клетката.

Какъв клетъчен процес протича в митохондриалния куизлет?

какъв важен процес протича в митохондриите на клетката? клетъчно дишане, при което енергията се освобождава от храни като захари в клетката.

Защо митохондриите се наричат ​​електроцентрала на клетката?

Митохондриите често се наричат ​​„електроцентрали“ или „енергийни фабрики“ на клетката тъй като те са отговорни за производството на аденозин трифосфат (АТФ), основната енергийна молекула на клетката. ... Клетъчното дишане е процесът на производство на АТФ с помощта на химическата енергия, намираща се в глюкозата и други хранителни вещества.

Какъв тип клетка би имала повече лизозоми?

Лизозомите се намират във всички животински клетки, но са най-многобройни в клетките, борещи се с болести, като напр бели кръвни телца. Това е така, защото белите кръвни клетки трябва да усвояват повече материал от повечето други видове клетки в стремежа си да се борят с бактерии, вируси и други чужди натрапници.

Коя част от колибрито има най-голямо количество митохондрии?

Най-вероятно е това мускулните клетки в крилете на колибри има повече митохондрии от която и да е друга клетка.

Коя клетка, показана на фигурата, би била най-ефективна като епителна клетка в чревните въси и защо?

Коя клетка, показана на фигурата, би била най-ефективна като епителна клетка в чревните въси и защо? Клетка А, защото има по-голямо съотношение на повърхността към обема от клетка Б. Основният фактор, ограничаващ размера на клетката, е: съотношението на повърхността към обема.

Коя е най-разпространената форма на енергия в клетката?

АТР Еукариотните клетки използват три основни процеса за трансформиране на енергията, задържана в химичните връзки на хранителните молекули, в по-лесно използваеми форми - често богати на енергия молекули носители. Аденозин 5′-трифосфат или АТФ, е най-разпространената молекула носител на енергия в клетките.

Вижте също как икономиките на Южна Америка са подобни по какво се различават

Защо невроните имат повече митохондрии?

Невроните зависят от митохондриите. Генерирането на АТФ чрез митохондриално дишане в мозъка консумира 20% от кислорода на тялото, въпреки че мозъкът е само 2% от масата на тялото (Attwell and Laughlin, 2001). … Всяка част от неврона изисква АТФ и следователно изисква наличието на митохондрии.

Имат ли нервните клетки повече митохондрии от кожната клетка?

Някои клетки, като човешки нервни и мускулни клетки, съдържат много повече митохондрии, отколкото други клетки, като кожни клетки. ... Клетките използват повече енергия. Клетките съхраняват повече хранителни вещества. Клетките разграждат повече протеини.

Защо мускулните клетки съдържат повече митохондрии, отколкото мастните клетки?

Това е така, защото митохондриите произвеждат АТФ по време на аеробно дишане и АТФ е необходим за свиването на мускулите. ... Мускулните клетки съдържат повече митохондрии, т.к те трябва бързо да отделят голямо количество енергия за движение.

Колко митохондрии има в една мускулна клетка?

Интересни факти за нашите невероятни митохондрии:

всяка митохондрия съдържа 17 000 малки монтажни линии за производство на АТФ (енергийни) митохондриите са отговорни за създаването на повече от 90% от енергията, необходима за поддържане на живота и поддържане на функцията на органите. клетките на сърдечния мускул съдържат около 5000 митохондрии на клетка.

Защо животинските клетки се нуждаят от повече митохондрии, отколкото растителните клетки?

Растенията не се движат - те изискват по-малко енергия. ... Растенията имат хлоропласти (които животинските клетки нямат), за да произвеждат енергия чрез преобразуване на слънчевата светлина, но животинските клетки се нуждаят от повече митохондриите за производство на енергия по време на дишането ето защо митохондриите са енергийният дом на клетката.

Имат ли невроните много митохондрии?

За разлика от други клетки в тялото, които се състоят само от просто клетъчно тяло, невроните също имат две групи разширения, разклоняващи се навън в противоположни посоки, наречени дендрити и аксони. … В всеки аксон и неговите разклонения съществуват хиляди малки митохондрии, които често се локализират в синапсите.

Аксоните имат ли много митохондрии?

Само субпопулация от митохондриите (∼30–40%) в аксоните е подвижна по всяко време in vivo и in vitro (вижте Chen et al., 2016 за най-подробния анализ на динамиката на аксоните на митохондриите до момента).

Мускулните клетки имат ли митохондрии?

За да посрещне тази нужда от енергия, мускулните клетки съдържат митохондрии. Тези органели, обикновено наричани „електроцентрали“ на клетката, превръщат хранителните вещества в молекулата АТФ, която съхранява енергия.

В-клетките имат ли митохондрии?

При липса на WIPI2, наивни В клетки имат повишено митохондриално съдържание, митохондриална ROS и потенциал на митохондриалната мембрана, а също така показват повишено базално окислително фосфорилиране и гликолитична активност (Martinez-Martin et al., 2017).

Имат ли Т хелперните клетки митохондрии?

Т клетка разчитат на митохондриите по време на всички етапи на адаптивните имунни отговори. Буферирането на АТФ и калциун е от съществено значение по време на миграция и пролиферация.

Вижте също, независимо къде живеете на земята, слънцето винаги е точно над главата на обяд.

Каква е разликата между В клетките и Т клетките?

Т-клетките са отговорни за клетъчно-медиирания имунитет. В-клетките, които узряват в костния мозък, са отговорни за антитяло-медииран имунитет. Клетъчно-медиираният отговор започва, когато патогенът бъде погълнат от антиген-представяща клетка, в този случай макрофаг.

Колко митохондрии има в човешките клетки?

Човешките клетки могат да се настаняват навсякъде 2 до 2500 митохондрии, в зависимост от типа тъкан, антиоксидантния статус и други фактори.

Колко митохондрии имат еукариотните клетки?

Митохондриите са двумембранни органели, които съдържат свои собствени рибозоми и ДНК. Всяка мембрана е фосфолипиден бислой, вграден с протеини. Еукариотните клетки могат да съдържат навсякъде от една до няколко хиляди митохондрии, в зависимост от нивото на потребление на енергия от клетката.

Защо митохондриите са най-важната органела?

Митохондриите са малки, свързани с двойна мембрана органели, намиращи се в почти всяка клетка на всички организми, с изключение на бактериите. Известни като „енергийната централа на клетката“, те са предимно отговорни за превръщането на въздуха, който дишаме, и храната, която ядем, в енергия които клетките ни могат да използват за растеж, делене и функциониране.

Митохондриите не са само силата на клетката

Какъв тип мускулна клетка има най-много митохондрии?

Произход на митохондриите

Митохондриите – електростанция на клетката | Не запомнете