каква форма има 10 000 страни

Коя форма има 10 000 страни?

мириагон

Как се нарича 1000000000000000 странична форма?

Редовен чилиагон Чилиагон
Обикновен чилиагон
Обикновен чилиагон
ТипПравилен многоъгълник
Ръбове и върхове1000
Символ на Schläfli{1000}, t{500}, tt{250}, ttt{125}

Как се нарича фигура с 1 милиард страни?

Гигагон е двуизмерен многоъгълник с един милиард страни. Има символа Schläfli.

Как се нарича многоъгълник с 10 милиона страни?

Редовен мегагон Мегагон
Обикновен мегагон
Диаграма на Коксетър
Група на симетрияДвугранник (Д1000000), поръчайте 2×1000000
Вътрешен ъгъл (градуси)179.99964°
Двоен многоъгълникСебе си

Как се нарича 500-странна форма?

Как се казва многоъгълник с...?
#Име на многоъгълника + геометричен чертеж
500 странипетоъгълник
600 странишестоъгълник
700 странихептахектогон
800 страниоктахектоъгълник
Вижте също какво се случва с енергията по време на образуването на разтвор?

Мириагонът кръг ли е?

Мириагонът е многоъгълник с десет хиляди страни и не може да се разграничи визуално от кръг.

Има ли 100-странна форма?

в геометрията, хектогон или хекатогон или 100-ъгълник е стостранен многоъгълник. Сборът от вътрешните ъгли на хектотогона е 17640 градуса.

Как се нарича 100-странна 3d фигура?

Зокихедър е запазената марка на 100-странно зарче, изобретено от Лу Зоки, което дебютира през 1985 г. Вместо да е полиедър, той е по-скоро като топка със 100 сплескани равнини. Понякога го наричат ​​„Голфбол на Zocchi”.

Как се нарича 0-странна форма?

редовен дигон Обикновен дигон има и двата ъгъла равни и двете страни равни и е представено със символа на Schläfli {2}.

Дигон.

Редовен дигон
Диаграми на Коксетър-Динкин
Група на симетрияд2, [2], (*2•)

Как изглежда Googolgon?

а затворена плоска фигура, ограничена от три или повече прави страни, които се срещат по двойки в същия брой върхове, и не се пресичат, освен в тези върхове. Сумата от вътрешните ъгли е (n–2) × 180° за n страни; сумата от външните ъгли е 360°.

Как се нарича фигура с 9999 страни?

Как се нарича многоъгълник с 9999 страни? Неананонаконтанонактаноналиагон.

Има ли окръжността безкрайни страни?

Може да е по-оправдано да се каже, че а кръгът има безкрайно много ъгли, отколкото безкрайно много страни (въпреки че това не е въпрос, който изглежда се задава много често). ... Всяка точка на границата на окръжността е крайна точка, така че със сигурност е вярно, че окръжността има безкрайно много.

Колко Гонса има?

Видове многоъгълници със страни от 3 до 20
Име на полигонитеСтранивърхове
Декагон1010
Hendecagon1111
Додекагон1212
Tridecagon или triskaidecagon1313

Кой многоъгълник има 9 страни?

безъгълник Деветстранна форма се нарича многоъгълник нонагон. Има девет прави страни, които се срещат в девет ъгъла. Думата нонагон идва от латинската дума “nona”, което означава девет, и “gon”, което означава страни. Така че буквално означава „деветстранна форма“.

Вижте също какво е континент

Какво е името на 69-странен многоъгълник?

Какво е след Hexagon?

Форми – Многоъгълници – Пентагон, Шестоъгълник, Седмоъгълник, Octagon, Nonagon, Decagon- 11 работни листа / БЕЗПЛАТНИ работни листове за печат – Worksheetfun.

Има ли безкрайна едностранна форма?

в геометрията, апейрогон (от гръцките думи “ἄπειρος” apeiros: “безкраен, безграничен” и “γωνία” gonia: “ъгъл”) или безкраен многоъгълник е обобщен многоъгълник с изброимо безкраен брой страни. Апейрогните са двумерният случай на безкрайни многогранници.

Колко страни има ромбикозидодекаедърът?

20
Ромбикозидодекаедър
(Щракнете тук за въртящ се модел)
ТипАрхимедов твърд Равномерен полиедър
ЕлементиF = 62, E = 120, V = 60 (χ = 2)
Лица отстрани20{3}+30{4}+12{5}

Какъв е най-големият брой страни, които може да има един многоъгълник?

В геометрията многоъгълник или 10000-ъгълник е многоъгълник с 10 000 страни. Няколко философи са използвали правилния мириагон, за да илюстрират въпроси, свързани с мисълта.

Как се нарича фигура с 13 страни?

Тридесетоъгълник 13-странен многоъгълник, понякога наричан още трискаидекагон.

Колко страни има Nonagon?

9

Колко страни има седмоъгълникът?

седем

В геометрията, седмоъгълник или септаъгълник е седемстранен многоъгълник или 7-ъгълник.

Колко страни има d100?

d100 от стандартния комплект от 7 зарчета е чифт 10-странно зарове (в стандартната петоъгълна форма на трапец), единият от които е номериран с цели числа от 1 до 10, а другият има лица, кратни на 10 (00, 10, 20, 30 и т.н. до 90).

Честни ли са заровете d100?

Те не са справедливи, те не могат да бъдат направени справедливи и не произвеждат същите вероятности като превъртането на 2d10. d10 е петоъгълен трапецоедър, който е симетричен справедлив матрица. Дори несъвършен d10 е много по-справедлив, отколкото може да бъде d100, поради ограниченията на дизайна.

Как се нарича 26-странен многоъгълник?

Правилен икос шестоъгълник в геометрията, icosihexagon (или icosikaihexagon) или 26-gon е двадесет и шест страничен многоъгълник.

Икосшехексагон.

Правилен икос шестоъгълник
ТипПравилен многоъгълник
Ръбове и върхове26
Символ на Schläfli{26}, t{13}
Диаграма на Коксетър

Какво е Biangle?

Дигон или бигон; двустранна форма (особено в неевклидова геометрия) цитати ▼

Моногон ли е кръгът?

Тъй като моногонът има само една страна и само един връх, всеки моногон е правилен по дефиниция.

Моногон
В кръг моногонът е теселация с един връх и един 360-градусов дъгов ръб.
ТипПравилен многоъгълник
Ръбове и върхове1
Символ на Schläfli{1} или h{2}
Вижте също какво означава измислено

Коя форма има само една страна?

Лента на Мьобиус

В математиката лента на Мьобиус, лента или контур (САЩ: /ˈmoʊbiəs, ˈmeɪ-/ MOH-bee-əs, MAY-, UK: /ˈmɜːbiəs/; немски: [ˈmøːbi̯ʊs]), също се изписва Mobius, или Mobius, или повърхност само с една страна (когато е вградена в триизмерно евклидово пространство) и само една гранична крива.

Как се нарича 96-странен многоъгълник?

енеаконтахексагон

В геометрията, енеаконтахексагон или енеаконтакаихексагон или 96-ъгълник е деветдесет и шест страничен многоъгълник. Сборът от вътрешните ъгли на всеки енеаконтахексагон е 16920 градуса.

Как се нарича фигура с 22 страни?

в геометрията, икосидигон (или икосикаидигон) или 22-gon е двадесет и две страничен многоъгълник. Сборът от вътрешните ъгли на всеки икосидигон е 360 градуса.

Как се нарича 21-странна форма?

icosikaihenagon Икосикаихенагон е 21-странен многоъгълник. Повечето математици и студенти по математика просто биха написали „21-gon“, за да го назоват.

Какво е Googolgon?

Филтри. Многоъгълник със страни гугол. съществително.

Как се нарича шестостранен Пентагон?

шестоъгълник

Повече от четири страни Петстранна форма се нарича петоъгълник. Шестоъгълната форма е шестоъгълник, седемстранната форма е седемоъгълник, а осмоъгълникът има осем страни... Имената на многоъгълниците произлизат от представките на древногръцките числа.

Какво е петоъгълник?

Петоъгълникът е геометрична форма, която има пет страни и пет ъгъла. Тук "Penta" означава пет, а "gon" означава ъгъл. Петоъгълникът е един от видовете многоъгълници. Сборът от всички вътрешни ъгли за правилен петоъгълник е 540 градуса.

Редовни многоъгълници до 1 милион страни

Полигонна песен

Песен на формата | Детски стихчета и детски песни на CoComelon

Форми, страни и върхове | Версия 1 | Джак Хартман