какво е общото между митохондриалните и тилакоидните мембрани?

Какво общо имат митохондриалните и тилакоидните мембрани??

Митохондриалната мембрана и тилакоидните мембрани имат няколко общи неща: И двете мембрани съдържат АТФ синтаза протеини.

На какво прилича тилакоидната мембрана в митохондриите?

По отношение на ролята си в генерирането на метаболитна енергия, тилакоидната мембрана на хлоропласти по този начин е еквивалентен на вътрешната мембрана на митохондриите.

По какво си приличат мембраните на митохондриите и хлоропластите?

Хлоропластите са много подобно до митохондриите, но се срещат само в клетките на растенията и някои водорасли. Подобно на митохондриите, хлоропластите произвеждат храна за клетките си. … Подобно на митохондриите, хлоропластът има вътрешна и външна мембрана.

Какво е общото между митохондриите и хлоропластите?

Хлоропластите (членове на семейството на пластидите) и митохондриите са централни за енергийните цикли на екосистемите и биосферата. И двете съдържат ДНК, организирани в нуклеоиди, кодиращи критични гени за фотосинтетично и дихателно производство на енергия.

Каква е основната връзка между митохондриите и хлоропласта?

Ключови точки:

Вижте също какво определя температурата на даден обект

Митохондриите са „електростанциите“ на клетката, разграждането на горивните молекули и улавянето на енергия в клетъчното дишане. Хлоропластите се намират в растенията и водораслите. Те са отговорни за улавянето на светлинна енергия, за да произвеждат захари при фотосинтезата.

Какво съдържат тилакоидните мембрани?

хлорофил

Тилакоидните мембрани съдържат хлорофил и други пигменти, подредени в антенни решетки, за да улавят светлинна енергия за две фотосистеми, наречени Photosystem I и Photosystem II.

Кои са други две органели освен митохондриите, които съдържат ДНК и имат двойна мембрана?

Назовете две други органели освен митохондриите, които съдържат ДНК и имат двойна мембрана. Две други органели, които съдържат ДНК и имат двойна мембрана, са хлорпласти и ядрото.

Какви са трите прилики между хлоропластите и митохондриите?

Прилики между митохондриите и хлоропласта:
  • И митохондриите, и хлоропластът са ограничени от двойна мембранна обвивка.
  • И митохондриите, и хлоропластът са полуавтономни органели.
  • И митохондриите, и хлоропластът имат свой собствен геном (ДНК), т.е. генетичен материал.

Митохондриите съдържат ли тилакоиди?

Вътрешната мембрана в митохондриите е сгъната в кристи. Вътрешната мембрана в хлоропласта образува сплескани торбички наречени тилакоиди. … Митохондриите консумират кислород, за да осигурят енергия на клетките.

Какво не е често срещано както в митохондриите, така и в хлоропластите?

Пълно решение: Горната опция, която не е често срещана в хлоропластите и митохондриите, е тази и двете присъстват в животинските клетки.Както всички знаят, че хлоропластът помага при фотосинтезата, а фотосинтезата винаги се извършва само в растителните клетки.

Какви са приликите между митохондриите и ядрото?

Подобни на ядрото, хлоропластите и митохондриите са свързани с мембрана и снабдени със стратегически набор от ензими. … И растителните, и животинските клетки имат митохондрии, защото и двете участват в аеробното дишане.

Какви са приликите между митохондриите и пластидите?

(i) И двете са двойно мембранно свързани органели. (ii) И двамата са способни да произвеждат някои от собствените си протеини поради притежаването на ДНК, РНК, рибозоми и ензими.

Кои са трите основни протеина в тилакоидната мембрана, към които ще се транспортират електроните?

Три основни протеинови комплекса на тилакоидната мембрана – PSII, cyt b6f и PSI – си сътрудничат в LET, за да транспортират електрони от водни молекули към окислени никотинамид аденин динуклеотид фосфат (NADP+). Фотосинтетичното разцепване на водата се случва от луменалната страна на PSII в кислородо-еволюиращия комплекс (OEC).

Тилакоидните мембрани съдържат ли протеини на електрон транспортната верига?

Компонентите за дихателен транспорт на електрони (сини) са разположени както в цитоплазмената, така и в тилакоидната мембрана. Тилакоидната мембрана се помещава комплекси от двете фотосинтетични (зелени) и дихателни вериги за транспорт на електрони.

Тилакоидната мембрана има ли ензими?

Ензимът на тилакоидната мембрана, който се свързва Синтез на АТФ към потока от протони надолу по техния електрохимичен градиент се нарича хлоропластна АТФ синтаза (виж фиг. 10). Този ензим има забележителни прилики с АТФ синтазите в митохондриите и някои бактерии.

Какво общо имат ядрата на хлоропластите на митохондриите и плазмените мембрани?

И двете органели участват в енергийната трансформация, митохондриите в клетъчното дишане и хлоропласти във фотосинтезата. И двете имат множество мембрани, които разделят вътрешността им на отделения.

Кои органели освен хлоропласта и митохондриите имат двойна мембрана?

Хлоропласти са друга органела, която съдържа двойна мембрана и запазва собствената си ДНК. За разлика от митохондриите обаче, вътрешната мембрана на хлоропластите не е нагъната. Те обаче имат трета вътрешна мембрана, наречена тилакоидна мембрана, която е сгъната.

Каква е ползата от това, че някои от клетъчните органели са обградени от мембрана, подобна на плазмената мембрана?

Подобно на плазмената мембрана, органелните мембрани функция за поддържане на вътрешността „вътре“, а външната „навън“.” Това разделяне позволява различни видове биохимични реакции да се извършват в различни органели.

Какво е приликата и несходството между митохондриите и хлоропласта?

(i) (a) И двете са двойни мембранни структури. (b) И двамата имат собствен генетичен материал. (ii) Митохондриите са мястото на производство на енергия, докато пластидът е мястото на производство на храна.

Какъв ензим съдържат вътрешните мембрани на митохондриите и хлоропластите?

АТФ-синтазни ензими Тези вътрешни мембрани са силно нагънати (образувайки кристи или тилакоиди) и съдържат АТФ-синтазни ензими. Синтезът на АТФ включва фотофосфорилиране в хлоропластите и окислително фосфорилиране както в митохондриите, така и в хлоропластите.

Вижте също какво е причинило преминаването към градския живот през 1800-те

Митохондриите имат ли мембрана?

Както беше споменато по-горе, митохондриите съдържат две основни мембрани. Външната митохондриална мембрана напълно обгражда вътрешната мембрана, с малко междумембранно пространство между тях. ... Вътрешната мембрана също е натоварена с протеини, участващи в транспорта на електрони и синтеза на АТФ.

Каква органела може да се намери е едновременно прокариотна и еукариотна клетка?

Рибозома И така, правилният отговор е „Рибозома е органел, който се намира и в двата типа клетки, които са еукариотни и прокариотни клетки. Забележка: Те са разположени в две области на цитоплазмата. Те са разпръснати в цитоплазмата.

Дали митохондриите и хлоропластът са полуавтономни органели?

Митохондриите и хлоропластите са полуавтономни органели. … Те се образуват чрез разделяне на вече съществуващи органели, както и съдържат ДНК, но нямат механизми за синтезиране на протеини.

Кое от следните не се намира в хлоропластите?

Отговор: В дадения списък антоцианин е пигментът, който липсва в хлоропластите.

Какво общо имат митохондриите и ядрото?

Ядрото и митохондриите (единствено число: митохондрия) съдържат ДНК. В ядрото ДНК действа като син печат за създаване на всички клетъчни...

Как работят заедно ядрото и митохондриите?

Ядрото контролира протеините и информацията, предавана на митохондриите чрез антероградна регулация. Антероградната регулация отразява различни стресори чрез препрограмиране на ядрения геном, които модулират биогенезата на митохондриите.

Какви характеристики споделят ядрата и митохондриите?

Митохондриите, както видяхте, притежават собствена ДНК и освен това тази ДНК съдържа гени, които ядрената (обикновена) ДНК не притежава. Митохондриите и ядрата, заедно с органели като ендоплазмения ретикулум, имат собствена мембрана.

Защо митохондриите се наричат ​​Power House of cell дават три прилики и една разлика между митохондриите и пластида?

Митохондриите са известни като електроцентрала на клетката защото създава енергия за клетката. Освобождава енергия под формата на АТФ молекули. ... Митохондриите са свързани с производството на АТФ молекули, докато пластидите са основното място на фотосинтезата.

Кое от следните е обща черта на митохондриите и пластидите?

Наличие на ДНК и рибозоми.

Каква е разликата между митохондриите и пластмасата?

Митохондриите са електроцентралата на клетката. Той е отговорен за производството на енергия (под формата на АТФ) в клетката, която се използва за аеробно дишане. Пластид помага при производство и съхранение на храни (глюкоза). Те се срещат само в растенията и водораслите.

Какво правят протеините на тилакоидната мембрана?

Интегрални мембранни протеини. Тилакоидните мембрани съдържат интегрални мембранни протеини, които играят важна роля в събирането на светлина и зависимите от светлина реакции на фотосинтезата.

Вижте също каква е основната разлика между химичните и физичните свойства?

Какво се случва в тилакоидната мембрана по време на фотосинтезата?

При растенията така наречените „леки” реакции протичат в хлоропластните тилакоиди, където намират се гореспоменатите хлорофилни пигменти. Когато светлинната енергия достигне до пигментните молекули, тя енергизира електроните в тях и тези електрони се шунтират към верига за транспортиране на електрони в тилакоидната мембрана.

Какви протеини са вградени в тилакоидната мембрана?

Светлинните реакции на фотосинтезата в зелените растения се медиират от четири големи протеинови комплекса, вградени в тилакоидната мембрана на хлоропласта. Фотосистема I (PSI) и Фотосистема II (PSII) и двете са организирани в големи суперкомплекси с променливи количества свързани с мембрана периферни антенни комплекси.

Как функцията на тилакоидната мембрана е подобна на тази на вътрешната митохондриална мембрана?

Външната мембрана на хлоропластната обвивка, подобно на тази на митохондриите, съдържа порини и следователно е свободно пропусклива за малки молекули. ... По отношение на ролята му в генериране на метаболитна енергия, по този начин тилакоидната мембрана на хлоропластите е еквивалентна на вътрешната мембрана на митохондриите.

Структура и функция на митохондриите | Медицинска анимация по клетъчна физиология

Биология на митохондриалната клетка 2

ЕНДОСИМБИОЗА

Хлоропласти – структура