какво е името на горната част на гръдната кост

Как се казва горната част на гръдната кост?

Манубриумът е най-горната част на гръдната кост, която се съчленява с ключицата - образувайки стерноклавикуларната (SC) става. Тялото или средната част на гръдната кост служи като предно прикрепване за ребра от 2 до 7. Долният връх на гръдната кост се нарича мечовиден израстък, което означава „с формата на меч“.

Коя е горната част на гръдната кост, наречена quizlet?

Как се нарича горната, триъгълна част на гръдната кост? Манубриумът. Къде се съчленяват ключицата и първото ребро с гръдната кост? Манубриумът.

Какъв е горният край на гръдната кост?

манубриум Манубриумът образува разширения, горен край на гръдната кост. Има югуларен (супрастернална) прорез, двойка ключични прорези за артикулация с ключиците и приема крайбрежния хрущял на първото ребро.

Вижте също какво е микрообитание?

Как се нарича горната част на гръдната кост?

манубриум

Манубриумът (на латински означава „дръжка“) е широката горна част на гръдната кост.

Коя е най-голямата част от гръдната кост?

Структура и функция
  • Манубриумът (manubrium sterni) е с четириъгълна форма с четири ръба. …
  • Тялото на гръдната кост (мезостернум) е най-дългата част на гръдната кост. …
  • Мечевидният израстък (xiphisternum/xiphoid) е с триъгълна форма и образува най-далечната част на гръдната кост.

Какъв е друг термин за Ensiform частта на гръдната кост?

Мечевидният израстък /ˈzaɪfɔɪd/, или xiphisternum или metasternum, е малък хрущялен процес (удължение) на долната (долната) част на гръдната кост, който обикновено е вкостенял при възрастен човек. Може също да се нарече ензиформен процес.

Коя е най-долната част на гръдната кост?

Манубриумът е най-горната част на гръдната кост, която се съчленява с ключицата - образувайки стерноклавикуларната (SC) става. Тялото или средната част на гръдната кост служи като предно прикрепване за ребра от 2 до 7. Долният връх на гръдната кост се нарича мечовидния израстък, което означава „с формата на меч“.

Каква част от гръдната кост се идентифицира с буквата А?

Термини в този набор (42) Каква част от гръдната кост се идентифицира с буквата А? Манубриумът е горната част на гръдната кост.

Какво е алтернативно име за гръдната кост?

Гръдната кост, широко известна като гръдната кост, е дълга, тясна плоска кост, която служи като ключов камък на гръдния кош и стабилизира гръдния скелет.

Костната структура, която образува горната част на гръдната кост ли е?

клиновидна кост в основата на черепа. … (гръдна кост) плоска кост с форма на кама, разположена в средата на гръдния кош. манубриум. костната структура, която образува горната част на гръдната кост.

Къде е крайбрежният хрущял?

Реберните хрущяли са пръчки от хиалинов хрущял, които служат за удължаване на ребрата напред и допринасят за еластичността на стените на гръдния кош. Реберен хрущял се намира само при предните краища на ребрата, осигуряващо медиално разширение.

Къде са бедрената кост?

бедрена кост

Бедрената кост или бедрената кост е голямата кост на горната част на крака, която свързва костите на долната част на крака (колянната става) с тазовата кост (тазобедрената става). 8 юли 2020 г.

Коя е правилната част на гръдната кост?

Гръдната кост може да бъде разделена на три части; на манубриум, тяло и мечовиден израстък. При децата тези елементи са свързани с хрущял.

Вижте също къде се е разпространил будизмът

Къде е долната крайбрежна граница?

Крайният край, известен също като крайбрежната дъга, е долният ръб на гръдния кош (гръдния кош), образуван от долния ръб на гръдния кош.

Реберен марж
TA98A02.3.04.006
TA21101
FMA7569
Анатомична терминология

Как се наричат ​​костите на гръдния кош?

Костите на гръдния кош са гръдните прешлени, дванадесетте чифта ребра, и гръдната кост. Свързващи горните десет чифта ребра с гръдната кост са крайбрежните хрущяли. Първото ребро е доста малко.

Какво е значението sockdolager?

Определение на sockdolager

1 : нещо, което решава въпроса : решителен удар или отговор : завършващ. 2: нещо изключително или изключително.

Долната част на гръдната кост ли е?

Най-долната част на гръдната кост е мечовидната кост.

Какво означава Пасим?

: на едно и друго място —използва се при цитиране на случаи, статии или книги, за да посочи, че нещо (като дума, фраза или идея) се намира на много места в цитираното произведение, виж Arango, 621 F.2d 1371, passim.

Кое от следните се прикрепя директно към гръдната кост?

Истински ребра (1–7) се прикрепят директно към гръдната кост чрез крайбрежния си хрущял.

Реберните хрущяли свързват ли повечето ребра с гръдната кост?

Реберни хрущяли съединете повечето ребра с гръдната кост. Туберкулът на реброто се съчленява с напречния израстък на прешлен. … Терминът вертеброхондрални ребра се отнася до ребра, които се прикрепят едно към друго, преди да се прикрепят към гръдната кост.

Гръбначният стълб е отпред или отзад на гръдната кост?

В гръдната кост е ПРЕД на гръбначния стълб. Гръдната кост е ПРЕД на сърцето.

Коя част от гръдната кост се съчленява с най-много ребра?

Манубриумът Манубриумът е най-горната област на гръдната кост и се съчленява с ключиците или ключиците и първата двойка ребра. Манубриумът е най-дебелата част на гръдната кост, тъй като носи най-голямото физическо натоварване.

Каква част от гръдната кост се съчленява с най-много ребра?

идентифицирайте горната част на гръдната кост във формата на щит. Манубриумът е най-горната област на гръдната кост. Съчленява се както с ключицата, така и с първото ребро.

Каква част от гръдната кост е строго за мускулно прикрепване?

Тяло на гръдната кост

Той има фасети на всяка странична граница за артикулация с крайбрежния хрущял на 3-тото до 7-тото ребро заедно с частта от втория ребрен хрущял. Стернокосталната глава на гръдния мускул главният мускул прикрепя гръдната кост от страничните страни на предната му повърхност.

Вижте също как да направите прост барометър

Какво е другото име на бедрената кост?

бедрена кост, наричан още бедрена кост, горна кост на крака или заден крак.

Какви са алтернативните имена на гръдната кост, скапула, патела, ключица и карпал?

Научно наименованиеАлтернативно име
гръдната костГръдна кост
ЛопаткаПлешка
ПателаНаколенник
КарпалитеКитка на ръка

Какво е другото име на капачката на коляното?

Патела: Капачката на коляното с друго име, пателата е малката кост, която се намира в предната част на коляното.

Как се казват костите на куизлета на гърдите?

Кости на гръдния кош. костната рамка на гръдния кош се нарича гръдни клетки и се състои от гръдните прешлени отзад, ребрата странично и гръдната кост отпред. Действа като защитна обвивка около гръдните органи и също така осигурява точки на закрепване за много мускули.

Коя от следните структури на раменната кост е най-медиална?

В дисталния край на раменната кост има две артикулационни зони, които съединяват лакътната кост и лъчевата кост на предмишницата, за да образуват лакътната става. По-медиалната от тези области е Трохлеята, вретеновидна или ролковидна област (trochlea = „шайба“), която се съчленява с лакътната кост.

Кое от следните не е правилно за гръдната кост?

Гръдната кост има три части, които са ръкохватката, тялото и мечовидния израстък. Реберната бразда е характеристика на ребрата, а не на гръдната кост.

Реберен хрущял фиброхрущял ли е?

реберен хрущял е пръчка от хиалинов хрущял, която прикрепя ребро към гръдната кост в случай на истински ребра или към непосредствено над ребро в случай на горни фалшиви ребра. … фиброзен хрущял фиброхрущял.

Кой крайбрежен хрущял се съчленява с гръдната кост?

Артикулацията на ръкохватката и тялото на гръдната кост е на нивото на прикрепване на втория крайбрежен хрущял към гръдната кост. Третата до седмата стернокостални стави се артикулират дистално по страничните граници на гръдната кост.

Какво е реберен хрущял?

Медицинска дефиниция на реберния хрущял

: всеки от хрущялите, които свързват дисталните краища на ребрата с гръдната кост и чрез своята еластичност позволяват движение на гръдния кош при дишане.

Какво е името на глезена?

талус

Талусът (или „кост на глезена“) свързва крака ви с стъпалото.

Гръдната кост: местоположение, определение, забележителности (предварителен преглед) – Анатомия на човека | Kenhub

Анатомия на гръдната кост – всичко, което трябва да знаете – д-р Набил Ебрахайм

Анатомия на гръдната кост | Manubrium, Gladiolus, Xiphoid Process

Анатомия | Гръдната кост, ребрата и прешлените